Priser & Information

Priser & Information

På grund av plötsligt ändrade regler hos Forex får vi inte längre ta ut en växelkassa! Detta innebär att vi kommer ha väldigt begränsat med kontanter för biljetter. Hjälp oss genom att i möjligaste mån ta med jämna pengar eller att Swisha!

Biljettpriser

Områdesbiljett      150 kr löses av alla

utom

Skolungdom   och        

Deltagande spelmanslag/artister  

Områdesbiljett köpes vid infarten till evenemangsområdet i björkallén.

Servering:

Kaffe och fika serveras i stallets kafé och varm mat på bygdegården

 

Toaletter:

Toaletter finns både i stallet och på bygdegården.

 

Övrig information:

En informationsdisk finns i röda magasinet, den är dock inte alltid bemannad. För frågor ring Esbjörn på 070 647 91 80.

 

Camping och boende:

Camping vid sjön och i evenemangsområdet:

tält 50 kr/natt, husvagn/bil 80 kr/natt

För boende i Prästgårdens Bed and breakfast och Vandrarhem,

Kontakta Anne Eriksson mobil: 070-515 22 58 eller mail kontakt@svabensverksherrgard.se  . Hemsida: www.svabensverksherrgard.se

För boende i Pannkakshuset Bockahästen B&B (vid kapellet mitt i byn)

Kontakt: Mob +46 (0)70 228 20 69 info@bockahasten.se

Om Folk och Dans i Svaben

Arrangörsföreningen Folk o Dans i Svaben består av de sex deltagande spelmanslagen tillsammans med Svabensverks Bygdeförening. Sedan starten är grundbulten i programmet dans till några av Sveriges bästa spelmanslag och en konsert. Varje år arrangeras dessutom flera kurser och andra inslag. För att uppmuntra unga lovande musiker delas årliga stipendier ut till lovande unga folkmusikanter utsedda av spelmanslagen. Evenemanget stöttas av Kultur Gävleborg (esbjorn.wettermark@regiongavleborg.se).

 

Kontaktuppgifter till spelmanslagen:

Bollnäsbygdens spelmanslag

Kontakt: Bengt Jonsson, 073-0376094

E-post: bengt.x.jonsson@helsingenet.com

Hemsida: www.spelmanslaget.nu

 

Svärdsjö spelmanslag

Kontakt: Erik Lindborg, 070-5460222

E-post: erik.lindborg@telia.com

 

Falu spelmanslag

Kontakt: Lisa Rosell, 070-6937769

E-post: lkr@du.se

Hemsida: www.faluspelmanslag.se

 

Alfta spelmanslag

Kontakt: Gunnar Östergårds, 070-2531261

E-post: alfta.spelmanslag@telia.com

Hemsida: www.alftalaget.se

 

Sandvikens spelmanslag

Kontakt: Kristina Danielsson, 070-4916222

E-post: kristina.danielsson60@gmail.com

Hemsida: www.sandvikensspelmanslag.se

 

Bingsjöpojkar

Kontakt: Åke Wänn, 070-6991472

E-post: terminusab@telia.com