Musikbranschens kamp för miljön

Det finns ett tämligen stort engagemang bland artister och musiker när det gäller miljö och klimat. Faktum är att klimatfrågan sätts i fokus på flera sätt inom musikens värld och då inte minst via artisterna själva. Det kan vara budskap från scenen, men också samarbeten som främjar miljömedvetenhet.

Fortfarande behövs det dock ännu större krafttag från musikbranschen och framför allt från arrangörerna. Det vill säga de företag som på olika sätt producerar och förmedlar musik.

Hållbarhetsredovisning visar på transparens

På senare tid har nya åtgärder tagits i bruk för att analysera det miljömedvetna agerandet internt inom företag i musikbranschen. Ett bra exempel på detta är en professionell hållbarhetsredovisning som på ett tydligt sätt klargör vad ett företag har lyckats med när det gäller hållbar utveckling. Det är alltså en redovisning som innehåller diverse information om företagets verksamhet utifrån ett omvärldsperspektiv.

Hållbarhetsredovisning i företag:

  • Analys av verksamhetens miljöarbete.
  • Möjligheter att förbättra hållbarhetsarbetet.
  • Transparent redovisning för allmänheten.

Att använda sig av en hållbarhetsredovisning är en konkret åtgärd för att göra företaget mer miljömedvetet. En festivalarrangör får genom hållbarhetsredovisningen en bättre förståelse över konsekvenserna av verksamheten. Utifrån hållbarhetsredovisningen kan sedan företaget lättare miljöanpassa festivalen för att minska utsläpp och påverkan.

Fördelar med att vara en miljöambassadör

Oavsett vilken typ av musikrelaterad verksamhet du driver är det alltid till din fördel att arbeta hållbart. Ditt bidrag för en bättre miljö betyder mycket för omvärlden och även framtiden, men det ger dig också affärsmässiga fördelar. I en bransch där miljö och klimat ofta hamnar på tapeten uppskattas miljömedvetna företag i högre grad än andra aktörer. Artister som värnar om hållbarhet kommer exempelvis hellre samarbeta med ditt företag än konkurrenterna. Dessutom är det positiv marknadsföring eftersom det visar på ansvarstagande.

Välj rätt samarbeten

Är du en musikproducent eller kanske en festivalarrangör finns det flera konkreta sätt för att jobba mer hållbart. Låt musiken agera förändringskraft oavsett hur den förmedlas eller skapas. Du kan exempelvis bli lite tuffare när det gäller urvalet av artister och band som du önskar samarbeta med. Prioritera de som tydligt markerar sin hållpunkt när det gäller miljömedvetenhet och avböj samarbeten med artister som ignorerar miljöfrågan.

Urval av svenska artister som visat miljöengagemang:

  • Maxida Märak
  • First Aid Kit
  • Lars Winnerbäck

Sofia Jannok, sångare, tillika låtskrivare, har exempelvis tilldelats WWF:s miljöpris “årets miljöhjälte”. Ett pris som även Weeping Willows sångare Magnus Carlson tagit emot som tack för sitt arbete för miljön och klimatet.

Det är också ett gyllene tillfälle att vara kreativ och försöka hitta nya intressanta projekt med miljön i fokus. Samarbeten som dels främjar klimatet, dels genererar goodwill till din verksamhet. Att vara ett klimatsmart företag i musikbranschen skulle kunna beskrivas som lönsamt. Det är en faktor som direkt kan norpa marknadsandelar från andra konkurrenter som inte alls arbetar med hållbar utveckling.

svensk musik

mh-purity-lite